στρώννυμι


στρώννυμι
стелю, постилаю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.